توظیف هیتی برای برسی حادثه اخیر دارالعلوم عالی هرات

توظیف هیتی برای برسی حادثه اخیر دارالعلوم عالی هرات

حوالی ساعت سوم و نیم پس از چاشت روز گذشته ادعا شد که شماری از نیرو های خارجی با همکاری شمای از نظامیان داخلی به دارالعلوم عالی هرات هجوم بردند.   مسئولان دارالعلوم عالی هرات میگویند: نیرو هایی نظامی که روز گذشته وارد...