“جی ۷”، حامی روند صلح در افغانستان

“جی ۷”، حامی روند صلح در افغانستان

سران هفت کشور پیشرفته صنعتی موسوم به "جی۷" از روندی که کشور افغانستان برای برقراری صلح روی دست گرفته، حمایت خود را ابراز داشتند. گروه "جی۷" که شامل کشورهای جاپان، آلمان، آمریکا، فرانسه، کانادا، انگلیس و ایتالیا هستند، در...