وزیر دفاع آمریکا می‌گوید نباید با اِعمال فشار، مردم ایران را با حکومت نامحبوبشان متحد کرد

وزیر دفاع آمریکا می‌گوید نباید با اِعمال فشار، مردم ایران را با حکومت نامحبوبشان متحد کرد

وزیر دفاع آمریکا می‌گوید نباید با اِعمال فشار، مردم ایران را با حکومت نامحبوبشان متحد کرد   جیمز مَتیس، وزیر دفاع آمریکا، با اشاره به اقدامات ایران در منطقه گفته است: مردم ایران معضل نیستند، بلکه حکومت جمهوری اسلامی...