جیمز متیس: طالبان و داعش به کشتار غیرنظامیان ادامه می‌دهند

جیمز متیس: طالبان و داعش به کشتار غیرنظامیان ادامه می‌دهند

وزیر دفاع آمریکا می‌گوید که مخالفان افغانستان را توسط حمله‌ها بر منابع مالی شان عقب زده اند اما این گروه با هراسی که از انتخابات پیش‌روی دارند دست به کشتار غیرنظامیان در کابل زده اند.   «جیمز متیس» وزیردفاع آمریکا...