نگرانی امریکا از تماس‌‌های پی‌هم روسیه با طالبان

نگرانی امریکا از تماس‌‌های پی‌هم روسیه با طالبان

جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا به شدت از تماس‌های روسیه با طالبان مسلح ابراز نگرانی کرده است. آقای ماتیس در سفرش به لندن گفته است که هنوز شواهدی در پیوند به تمویل و تجهیز شدن طالبان از سوی روسیه وجود ندارد اما واشنگتن به...