جیمز کومی به‌گونۀ علنی در سنای آمریکا شهادت می‌دهد

جیمز کومی به‌گونۀ علنی در سنای آمریکا شهادت می‌دهد

گزارش‌ها از آمریکا می‌رساند که جیمز کومی، رییس پیشین پولیس فدرال آمریکا در سنای امریکا به‌گونه علنی شهادت می‌دهد. تاکنون زمان ارائه شهادت علنی آقای کومی مشخص نشده است. ریچارد بر، دبیر کمیته اطلاعات و امنیت سنای آمریکا...