جیلانی فرهاد: ۴۳ طالب در شیندند از پای در آمدند

جیلانی فرهاد: ۴۳ طالب در شیندند از پای در آمدند

جنگ شدیدی در بازار ولسوالی شیندند هرات سر انجام شام گذشته پایان یافت در این درگیری بیش از ۷۰ مخالف حکومت کشته و زخمی شدند. فرهاد جیلانی سخنگوی والی ولایت هرات دراین مورد گفت که طالبان بامداد روزگذشته به هدف وارد نمودن...