جوهری پس از ۱۳ سال سبک دوش شد

جوهری پس از ۱۳ سال سبک دوش شد

در ادامه برکناری مقام‌ها از وظایفشان این بار محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور با صدور فرمانی جنرال باز محمد جوهری را از معاونت وزارت دفاع سبک دوش کرد. آقای جوهری در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است، پس از ۱۳ سال به لزوم دید...