راه جوند به مرکز بادغیس بعد از دو هفته باز شد

راه جوند به مرکز بادغیس بعد از دو هفته باز شد

اعضای شورای ولایتی بادغیس می‌گویند که از دو هفته به این طرف راه ولسوالی جوند به مرکز این ولایت از سوی طالبان مسلح مسدود شده بود اکنون باز شده است. خانجان ظفر، عضو شورای ولایتی بادغیس گفت که مسدود بودن این راه مشکلات...