کالبدشکافی جورج مایکل علت مرگ او را مشخص نکرد

کالبدشکافی جورج مایکل علت مرگ او را مشخص نکرد

بنا به اعلام پولیس بریتانیا کالبدشکافی جورج مایکل، خواننده سبک پاپ که روز یکشنبه گذشته درگذشت، نتیجه مشخصی در بر نداشته و به آزمایش‌های بیشتری در این مورد نیاز است. به گفته پولیس بریتانیا مشخص شدن نتیجه آزمایش‌های...