جودیت دیسوزا از چنگ آدم‌ربایان آزاد گشت

جودیت دیسوزا از چنگ آدم‌ربایان آزاد گشت

جودیت دیسوزا، خانم هندی که ۴۵ روز پیش توسط مردان ناشناس از کابل ربوده شده بود روز گذشته آزاد شد. وزارت خارجه هند گفته است که خانم جودیت دیسوزا شام روزگذشته با منپریت هورا سفیر هند به کشور بازگشت خواهد گشت. سوشما سواراج،...