جوانی در هرات پس از نشر تصاویر خود در فیسبوک خود کشی نمود

جوانی در هرات پس از نشر تصاویر خود در فیسبوک خود کشی نمود

جوانی در مرکز هرات پس از آنکه در فیسبوک تصاویری از خود منتشر کرد خودکشی کرده است. این جوان که در منطقۀ بکرآباد هرات زندگی می‌کرده پیش از خودکشی در فیسبوک ویدئویی را منتشر کرده که در آن دلیل خودکشی اش را گفته...