جوان مهاجر افغانستانی مقام بهترین پژوهشگر را در ایران گرفت

جوان مهاجر افغانستانی مقام بهترین پژوهشگر را در ایران گرفت

گزارش‌ها حاکی از آنست که برگزیدگان دوازدهمین جشنواره آثار برتر مکتوب در راستای مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان و پیش سازها با حضور مقامات ایرانی و جمعی از پژوهشگران برتر معرفی شدند.   این مراسم در انجمن فرهنگی...