جوانی پس از ۸۰ شب از بند رها شد

جوانی پس از ۸۰ شب از بند رها شد

نیروهای امنیتی ولایت غور از آزادی نوجوانی از نزد ربایندگان خبر دادند که حدود ۳ ماه پیش از مسیر شاهراه هرات فراه ربوده‌شده بود. این نوجوان حفیظ الله فرزند نهال باشنده اصلی ولسوالی جویند ولایت فراه است که ۸۰ روز پیش زمانی...