جوانی در مرکز هرات خود را به دار آویخت

جوانی در مرکز هرات خود را به دار آویخت

شب گذشته یک پسر جوان در شهر هرات خود را حلق آویز کرد. این فرد جمشید نام داشته و ۱۸ ساله بوده است. عزیزالرحمان جامی سخنگوی بیمارستان هرات گفته که جسد این جوان را شب گذشته به این مرکز درمانی انتقال دادند. وی گفت که تحقیقات طب...