جوانان هرات، از نیروهای امنیتی این ولایت تقدیر کردند

جوانان هرات، از نیروهای امنیتی این ولایت تقدیر کردند

شورای اجتماعی جوانان هرات، امروز طی محفلی از نیروهای امنیتی هرات تقدیر کرد. دعوت‌شدگان به این محفل، پولیس ملی، ارتش ملی، امنیت ملی و دیگر ارگان‌های امنیتی هرات بودند که از سوی این شورا موردتقدیر قرار گرفتند. نذیراحمد...