دعوت رئیس جمهور از جوانان برای پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی

دعوت رئیس جمهور از جوانان برای پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی

رئیس جمهور غنی از از مردم افغانستان خواستار این شد که جوانان شان را به صفوف نیروهای امنیتی بفرستند اما هیئت اداری مشرانو جرگه و شهروندان کابل از وی نیز می‌خواهند تا نخست فرزندان خودش را به افغانستان بیاورد.   وی در...