جوانان فراه با همکاری شهرداری، شهر خود را پاک کردند

جوانان فراه با همکاری شهرداری، شهر خود را پاک کردند

شماری از جوانان ولایت فراه با شعار "شهر ما خانه ما" اقدام به پاکسازی شهر خود از وجود زباله کردند. این جوانان از تمامی شهروندان این ولایت خواستند به منظور حفظ محیط زیست همکاری خود را با ریاست شهرداری این ولایت بیشتر کنند تا...