جوانان غزنی و بامیان به ورزش علاقه‌مندی زیادی دارند

جوانان غزنی و بامیان به ورزش علاقه‌مندی زیادی دارند

دختران و پسران در ولایت مرکزی و امن بامیان، در رشته‌های ورزشی مختلف به خصوص اسکی در یک دهه اخیر به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته اند و در ولایت غزنی نیز جوانان به بازی کرکت بیشتر از پیش رو آورده اند. اما شماری از...