جوانان بازمانده از تحصیل در معرض جذب مخالفان مسلح در فراه

جوانان بازمانده از تحصیل در معرض جذب مخالفان مسلح در فراه

داد الله قانع یک عضو شورای ولایتی فراه می‌گویدجوانانی فراهی که از تحصیل بازمانده‌اند، مورد سوء استفاده مخالفان مسلح دولت قرار می‌گیرند.   وی بیان داشته که بحران کنونی کشور، بر اذهان بیشتر جوانان تأثیرات منفی بر جای...