جوانان بی‌کار دروازه وزارت کار و امور اجتماعی را بسته‌اند

جوانان بی‌کار دروازه وزارت کار و امور اجتماعی را بسته‌اند

شماری از جوانان بی‌کار امروز با تظاهرات در مقابل وزارت کار و امور اجتماعی، دروازه این وزارت را به روی کارمندان آن بستند. امروز صدها تن از جوانان بیکار در کابل در برابر دروازه وردی وزارت کار و امور اجتماعی تجمع کرده و...