ده ها تن از جوانان بامیان بخاطر مبارزه با فساد اداری ۱۲ کیلومتر بایسکل‌رانی کردند

ده ها تن از جوانان بامیان بخاطر مبارزه با فساد اداری ۱۲ کیلومتر بایسکل‌رانی کردند

ده‌ها تن از جوانان بامیان در یک مسابقه بایسکل‌رانی که به هدف مبارزه با فساد اداری برگزار شده بود، شرکت کردند.   این مسابقه به طول ۱۲ کیلومتر به هدف مبارزه با فساد اداری از طرف معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ...