روند توزیع جواز تجارت برای بازرگانان ولایت فراه آغاز شد

روند توزیع جواز تجارت برای بازرگانان ولایت فراه آغاز شد

روند توزیع جواز تجارت برای بازرگانان ولایت فراه روز گذشته آغاز شد. در محفل آغاز توزیع جواز تجارت که در آمریت تجارت و صنایع این ولایت دایر گردیده بود؛ محمد عارف شاه جهان والی فراه، مسئولان اتاق‌های تجارت و آمریت صنایع،...