جواد ظریف وارد نیویورک شد

جواد ظریف وارد نیویورک شد

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران صبح امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی این کشور، برای شرکت در کنفرانس تغییرات آب و هوایی، عازم نیویورک شده است. پیش‌نویس توافق‌نامه تغییرات و آب هوایی، سال گذشته در فرانسه با موافقت...