جهان تحریم می‌کند، کوریای شمالی آزمایش می‌کند

جهان تحریم می‌کند، کوریای شمالی آزمایش می‌کند

به گفته منابع کوریای جنوبی کوریای شمالی بار دیگر دو موشک کوتاه برد به‌سوی دریا شلیک کرده است که پس از ۵۰۰ کیلومتر در دریا فرود آمده‌اند. این آزمایش موشکی کوریای شمالی، با واکنش شدید کوریای جنوبی و چاپان روبه‎رو شده...