نمایشگاه جهانی موسیقی در فرانکفورت

نمایشگاه جهانی موسیقی در فرانکفورت

سی‌ و ‌پنجمین نمایشگاه جهانی موسیقی با حضور نمایندگانی از ۵۷ کشور جهان در فرانکفورت آلمان برگزار شد. در این نمایشگاه تازه‌های موسیقی در معرض دید بیش از ۷۰ هزار بازدیدکننده قرار داده شد. سی و پنجمین نمایشگاه جهانی...