جهانی بدون فقر

جهانی بدون فقر

عنوان اثر : جهانی بدون فقر موضوع : اقتصادی نویسنده : دکتر محمد یونس مترجمان: علی تیماجی، امیلیا فنائیان، نرگس رحمتی، نگین میرحسینی، تاتیانا موهبتی، گلنار عارفی، ماندانا کمالی سروستانی، شیدرخ قنبرپور، لیال اعالپور و...