جهانگیری: مشکل افغانستان برای ایران دردسر است

جهانگیری: مشکل افغانستان برای ایران دردسر است

اسحاق جهانگیری، معاون رییس‌جمهور ایران در دیدار با دکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته است که تأمین امنیت و ثبات در افغانستان، برای ایران بسیار مهم است. او تأکید کرده که امنیت در افغانستان، تأثیر به...