جهان، از ارتش کشور حمایت می‌کند

جهان، از ارتش کشور حمایت می‌کند

جامعه جهانی حمایت خود را از صندوق وجهی ارتش کشور اعلام کرد. وزارت امور خارجه کشور با نشر خبرنامه‌ای گفت که جامعه جهانی در نشست گروه بین‌المللی "تماس" حمایت‌شان را برای تمویل صندوق وجهی ارتش کشور اعلام کرد. وزارت امور...