جنگ داخلی در کنگو، فاجعه‌ی از نگاه دور مانده

جنگ داخلی در کنگو، فاجعه‌ی از نگاه دور مانده

برنامه جهانی غذا می‌گوید که حدود ۴۰۰ هزار کودک در ولایت کسای جمهوری دموکراتیک کنگو در افریقا، در خطر مرگ ناشی از قحطی و گرسنگی قرار دارند.   ولایت کسای یکی از ۲۶ ولایت در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو می‌باشد که ساکنان...