نگرانی عطا محمد نور از شروع جنگ نیابتی در شمال

نگرانی عطا محمد نور از شروع جنگ نیابتی در شمال

عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ می‌گوید ناامنی‌های شمال، ریشۀ در جنگ خاورمیانه دارد. آقای نور در نمایشگاه مشترک ایران – افغانستان با بیان این مطلب گفت جنگ شمال جنگ نیابتی کشورهای قدرتمند جهان است. با آنکه عطا محمد نور، از...