جنگ و ناامنی در ولایت فراه ۱۲۰۰ خانواده آواره ساخته است

جنگ و ناامنی در ولایت فراه ۱۲۰۰ خانواده آواره ساخته است

مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان فراه می‌گویند که از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۲۰۰ خانواده از این ولایت به دلیل ناامنی‌ها به ولایت هرات آواره شدند.   «رحم الدین ریگوال» رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان فراه...