جنگ قندوز ۱۲ هزار خانواده را بیجا کرد

جنگ قندوز ۱۲ هزار خانواده را بیجا کرد

اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان می‌گوید که از آغاز جنگ در شهر قندوز، دستکم ۱۲ هزار خانواده ساکن این شهر مجبور به ترک خانه‌هایشان و مهاجرت به ولایت‌های دیگر شده‌اند. نیروهای وابسته به گروه طالبان حدود دو هفته قبل...