جنگ در نقاط شمالی و غربی شهر فراه جریان دارد 

جنگ در نقاط شمالی و غربی شهر فراه جریان دارد 

منابع در وزارت دفاع می‌گویند که پس از درگیری میان نیروهای مشترک افغانستانی و امریکایی با طالبان مسلح در مرکز شهر فراه، اکنون کنترل مرکز این شهر بطور کامل بدست نیروهای امنیتی قرار دارد.   «جنرال محمد رادمنش» سرپرست...