جنگ اخیر در غزنی، حضور دانش آموزان در مکاتب را کم رنگ کرده است

جنگ اخیر در غزنی، حضور دانش آموزان در مکاتب را کم رنگ کرده است

دانش آموزان بعد از جنگ غزنی به مکتب نمی روند.   اداره معارف ولایت غزنی گفته است  که بعد از حمله پیکار جویان طالب به شهر غزنی، ۳۰ درصد از دانش آموزان به مکتب نمی روند. به گفته محب الرحمان انصار از این میان ۲۰ درصد شان را...