جنگ شدیدی بین طالبان در شیندند جریان دارد

جنگ شدیدی بین طالبان در شیندند جریان دارد

بر اساس گزارش مردمی درنتیجۀ درگیری بین هواداران ملأ اختر منصور و ملأ محمد رسول در ولسوالی شیندند هرات ۲۷ نفر از طرف‌های درگیر کشته و زخمی شدند. منابع مردمی در ولسوالی شیندند به خبرنگار تلویزیون چکاد گفتند که این درگیری...