“جنگ سیاسی والی و شورای ولایتی علت سقوط قندوز است”

“جنگ سیاسی والی و شورای ولایتی علت سقوط قندوز است”

رییس عمومی امنیت ملی کشور می‌گوید که جنگ سیاسی میان والی و نماینده‌های شورای ولایتی علت اصلی سقوط دوباره قندوز به دست طالبان بوده است. کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مجلس سنا در نشست روز دوشنبه ، عبدالله حبیبی وزیر...