عید زیر سایه جنگ در بغلان

عید زیر سایه جنگ در بغلان

درگیری میان دو گروه متخاصم در روستای زرد اصفهان ولسوالی جلگه که بامداد روز اول عید آغاز شد و چندین ساعت ادامه یافت باعث جراحت ۴ تن گردید. بابه افضل فرمانده پولیس ولسوالی جلگه ولایت بغلان گفت: این درگیری بر خواسته از...