جنگ روز گذشته در حلب ۱۲۰ تن را به خاک و خون کشاند

جنگ روز گذشته در حلب ۱۲۰ تن را به خاک و خون کشاند

هزاران نفر از مردم سوریه با افزایش درگیری‌ها در حلب از این شهر گریخته و در اردوگاهی موقتی در نزدیکی مرز ترکیه پناه گرفته‌اند. دولت ترکیه گفته که ده‌ها هزار نفر در حال حرکت به‌سوی مرزهای این کشور هستند. ترکیه به این...