جنگ در پسابند عرصه را بر مردم این ولسوالی تنگ کرده است

جنگ در پسابند عرصه را بر مردم این ولسوالی تنگ کرده است

جنگ های اخیر و افزایش ناامنی در ولسوالی پسابند ولایت غور شرایط زندگی را برای مردم این منطقه دشوار کرده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت:" جنگ های اخیر در ولسوالی پسابند اوضاع اقتصادی مردم...