جنگ در قندوز، بی برقی در کابل

جنگ در قندوز، بی برقی در کابل

تشدید جنگ در ولایت قندوز سبب شده است کیبل های برق در این ولایت آسیب ببینند و مردم کابل در مرکز کشور دچار مشکل شوند. مسئولان شرکت برشنا می‌گویند که به علت قطع شدن کیبل‌های برق در ولایت قندوز و ادامه درگیری‌ها در این...