سربازانی که از دوران جنگ جهانی دوم درگیر ترافیک بوده‌اند

سربازانی که از دوران جنگ جهانی دوم درگیر ترافیک بوده‌اند

سربازان جنگ جهانی دومی که به‌خاطر هزینه‌بر بودن حمل و نقل‌شان در جنگلی در بلژیک رها شده‌اند؛ به امید روزی که که مسئولان به جستجوی شان بپردازند، اما از این قضیه سال‌ها گذشت و حدود ۵۰۰ ماشین، زیر باران و در مجاورت با...