جریان یک جنگ سرد تبلیغاتی، امنیت بادغیس را تهدید میکند

جریان یک جنگ سرد تبلیغاتی، امنیت بادغیس را تهدید میکند

فعالین مدنی در بادغیس از جریان یک جنگ سرد تبلیغاتی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند.   جنیدالله اشکانی، یکی از فعالین مدنی بادغیس به تلویزیون چکاد گفته است که از چند روز بدین‌سو یک جنگ سرد تبلیغاتی در این ولایت...