جنگ بین رییس‌جمهور سودان جنوبی و معاونش جان ۲۷۰ تن را گرفت

جنگ بین رییس‌جمهور سودان جنوبی و معاونش جان ۲۷۰ تن را گرفت

در پی درگیری چندروزه میان هواداران سالوا کاییر، رییس‌جمهور سودان جنوبی و ریک ماچار معاون وی، دستکم ۲۷۰ تن از دوطرف کشته‌شده‌اند. درگیری میان دوطرف روز جمعه آغاز شد و روزگذشته نیز بین آن‌ها درگیری خونینی در سودان...