جنگ بین ارتش و طالبان در پشت‌رود فراه همچنان ادامه دارد

جنگ بین ارتش و طالبان در پشت‌رود فراه همچنان ادامه دارد

درگیری بین نیروهای ارتش کشور و گروه طالبان در ولسوالی پشت‌رود ولایت فراه با گذشت ۷ روز همچنان جریان دارد. عبدالرئوف رحمانی سخنگوی تیپ/لوای دوم ارتش در ولایت فراه به تلویزیون چکاد گفت: "در درگیری امروز صبح که بسیار شدید...