جنگ و بمباردمان، راه نجات افغانستان از بحران نیست

جنگ و بمباردمان، راه نجات افغانستان از بحران نیست

رئیس جمهور پیشین افغانستان، صلح و تعین سرنوشت از طریق مراجعه به اراده واقعی مردم را تنها راه نجات از معضل‌های کنونی در کشور می‌داند.   «حامد کرزی» رئیس جمهور پیشین کشور در جمعی از بزرگان ولایت قندوز حمله هوایی به...