جنگ افزارهای پلاستیکی به ۵۰  چشم آسیب رساند

جنگ افزارهای پلاستیکی به ۵۰  چشم آسیب رساند

اسلحه‌های پلاستیکی در ایام عید باز هم حادثه آفرید.در روزهای سپری شده از عید سعید فطر بیش از پنجاه نفر در هرات در اثر شلیک گلوله از اسلحه‌های پلاستیکی از ناحیه چشم دچار جراحت شدند. به گفته مسوولان بیمارستان نورهرات در...