جنگ‌افزارهای روسی نیروهای دولتی افغان به امریکایی تبدیل می‌شود

جنگ‌افزارهای روسی نیروهای دولتی افغان به امریکایی تبدیل می‌شود

گزارش‌ها می‌رساند که به اساس برنامه توسعه نیروهای دولتی، جنگ‌افزارهای روسی نیروهای دولتی افغان به امریکایی تبدیل می‌شود و پولیس نظم عامه و سرحدی، به ارتش ملی مدغم می‌شوند. مک مستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ...