جنگ‌های قندوز ضربه بزرگی به ورزش بزکشی زده است

جنگ‌های قندوز ضربه بزرگی به ورزش بزکشی زده است

جشنواره سه‌روزه بزکشی در ولایت قندوز روز گذشته به پایان رسید. تاج‌بیگ پهلوان معاون فدراسیون بزکشی قندوز، به خبرگزاری پژواک گفت که این جشنواره، به حمایت اداره محلی این ولایت به مناسبت گرامیداشت از جشن دهقان برگزار...