جنگنده های بی سرنشین آماده فعالیت اند

جنگنده های بی سرنشین آماده فعالیت اند

طیاره های بدون سرنشین پس از این که به وزارت دفاع ملی کشور تسلیم داده شد، چند بال آن به ولایت هلمند منتقل شد و برای اولین بار با همکاری نظامیان خارجی از سوی ارتش ملی به پرواز در آمده است. چندی پیش نیز یک طیاره بدون سر نشین در...